Altijd up to date documentatie met maximaal descriptieve tests

Door extra aandacht te besteden aan de scope en leesbaarheid van je tests, kun je deze transformeren van eenvoudig validatiemechanisme naar gezaghebbende bron van informatie voor ontwikkelaars. Met maximaal descriptieve tests is je documentatie altijd up to date.

De edele kunst van het pull request

Veel ontwikkelaars zien code reviews als een hinderlijke onderbreking van hun werkzaamheden. Maar het goed kunnen beoordelen van een codewijziging is essentieel om de kwaliteit van een codebase op peil te houden. Gelukkig hoeft dit proces niet pijnlijk te zijn. Aan het eind van deze sessie weet je welke vragen je moet stellen voor een geslaagde code review – en hoe je deze informatie zo effectief mogelijk overbrengt in je PR.

Testen: Een filosofisch retrospectief

Eerst programmeren de programmeurs, dan testen de testers: het komt niet vaak voor dat zo’n voor de hand liggend idee zoveel misvattingen herbergt. Welk aannames liggen ten grondslag aan dat idee? En wat gebeurt er wanneer we die aannames kritisch tegen het licht houden?

Waarom testers code moeten reviewen

Het klinkt als een natuurwet: programmeurs programmeren en testers testen. Maar die taakverdeling leidt tot inefficiënte werkprocessen met lange feedbackcycli. Om kwaliteit én snelheid te kunnen borgen, moet geautomatiseerd testen een tweede natuur worden voor het hele ontwikkelteam. Testers spelen hier een essentiële rol in.

Overzicht

Een beknopt overzicht van alle praatjes die ik de afgelopen tijd heb gehouden.