Tag YAGNI

Test-Driven Development en YAGNI

Vaak werkt het zo: tests maken x mogelijk, Test-Driven Development (TDD) tilt x naar een volgend niveau. Welnu, het idee van YAGNI – You Ain’t Gonna Need It – veronderstelt tests. TDD tilt het naar een volgend niveau. Tests faciliteren YAGNI, TDD radicaliseert het.

YAGNI veronderstelt tests

Er zijn twee soorten ontwikkelaars: ontwikkelaars die roepen: “You ain’t gonna need it”, en ontwikkelaars die mompelen: “Ja ja, dat roep je wel, maar ik bouw het voor de zekerheid toch maar in.” Ik behoor tot het eerste kamp; enkele van mijn collega’s tot het tweede. – Maar waarom?

De standaard versus de business

Onze business volgt de QTI-standaard, maar ze gebruiken niet alles. Zo bestaat er - op dit moment - nog geen behoefte om Items te construeren die uit meerdere rijen bestaan. Bij het modelleren van ons domein werden we voor een keus gesteld: volgen we de QTI-standaard bij het uitschrijven van ons model? Of leggen we alleen vast wat de business nodig heeft, en laten we ons eigen model daarmee afwijken van de standaard? Concreet: ondersteunen we meerdere rijen of niet?