Tag switch statements

Enums, switch statemens en SOLID - deel 6

De conclusie van onze refactorslag rondom een op een enum gebaseerd switch statement! Ik hoop de afgelopen weken aan te hebben getoond hoe het gebruik van SOLID-principes je code beter onderhoudbaar kan maken. Vandaag concluderen we met de vraag: moet je morgen meteen dit patroon uit je code base refactoren?

Enums, switch statements en SOLID - deel 5

De afgelopen weken heb ik een stuk switch statement rondom een enum gerefactord om meer in lijn te zijn met de SOLID-principes. Deze week kijken we naar de performance-impact van die wijzigingen op de code, en onderzoeken we of we die zo klein mogelijk kunnen houden. Spoiler: SOLID en performance hoeven elkaar niet te bijten!

Enums, switch statements en SOLID - deel 4

Vorige week refactorde ik een switch statement rondom een enum aan de hand van het Dependency inversion principe. Deze week zetten we onze refactorslag voort aan de hand van het de O in SOLID: het Open-closed principe. Zo voorkomen we dat we onze code hoeven te herschrijven, elke keer als we onze enum aanpassen.

Enums, switch statements en SOLID - deel 3

Vorige week refactorde ik een switch statement rondom een enum aan de hand van het Single-Responsibility principe. Deze week zetten we onze refactorslag voort aan de hand van de D in SOLID: het Dependency inversion principe. Tijd om de interfaces van stal te halen!

Enums, switch statements en SOLID - deel 2

Vorige week liet ik een stuk code zien dat op verschillende manieren de SOLID-principes schond. Deze week gaan we aan de hand van het Single-Responsibility principe een eerste stap zetten deze code te refactoren om hem wat makkelijker onderhoudbaar te maken.

Enums, switch statements en SOLID - deel 1

Onlangs stuitte ik op een stuk code dat ik de dagen erop maar niet uit mijn hoofd kreeg. (Ik ben er nog niet helemaal over uit of dat tekenend is voor mijn passie voor en/of professionaliteit als softwareontwikkelaar, of voor mijn langzame aftakeling gedurende de coronacrisis.) Het ging om een switch statement rond een enum. De komende weken zal ik deze code refactoren om aan SOLID principes te voldoen.