Tag stakeholders

Overpeinzingen (over vakmanschap)

“Ziet u niet hoe vaklieden, hoewel zij tot op zekere hoogte bereid zijn om hun opdrachtgever tegemoet te komen, zich niet kunnen veroorloven af te wijken van de voorschriften van hun vak? Is het niet verbazingwekkend en teleurstellend tegelijk dat bij een architect en een geneesheer de grondbeginselen van hun vak meer gerespecteerd worden dan bij de rede bij de doorsneemens, terwijl het juist de rede is die hij met de goden gemeen heeft?”

Tevreden ontwikkelaars én stakeholders dankzij speelruimte

Dit is denk ik voor veel teams een herkenbare situatie: de ene Sprint verbranden jullie achttien effort points, de volgende twintig, de keer daarop vijftien. Wat is dan de capaciteit van het team? Hoe kun je voorspellen wat jullie de volgende Sprint gaan opleveren, als de capaciteit fluctueert van keer tot keer? Het antwoord is: dat kun je niet. Maar in The Art of Agile Development van James Shore vond ik hier een oplossing voor.

Eindgebruikers horen

De snelste weg naar tevreden gebruikers, is door goede software te bouwen die doet wat het moet doen. Dat klinkt makkelijk en dat is het niet. Waarom niet? Omdat software bouwen niet een kwestie van bouwen alleen is. Als dat zo zou zijn, dan zou de beste softwareontwikkelaar een mensenschuwe programmeur zijn, iemand die je het best met rust kunt laten, terwijl ‘ie als een razende specificaties omzet in code.

De noodzaak van refactoren

Ons team heeft een stakeholder wiens gezicht vertrekt, elke keer als we tijdens een Sprint Review aangeven tijd te hebben gestoken in het refactoren van onze applicatie. In zijn beleving is refactoren een verspilling van je tijd. Als we meer tijd hadden genomen om de wensen van onze gebruikers grondig te analyseren, redeneert hij, dan had zo’n dure, inefficiënte refactorslag kunnen worden voorkomen. Als ik iemand zo hoor redeneren, dan vertrekt míjn gezicht.

Hoe lang hoort een Sprint Review te duren?

Soms sluit ik wel eens aan bij de Sprint Reviews van collega-teams. Wat me daarbij opvalt, is dat er een behoorlijke diversiteit in tijdsduur is tussen de Reviews van de verschillende teams. De onze zijn getimeboxt op een uur en ‘n kwartier, al duren ze in de praktijk meestal ongeveer een uur. Maar ik woon ook Reviews bij van een halfuurtje. Wat is er aan de hand?

Twee sonnetten over software ontwikkelen

Stakeholder, u stijgt pas echt in achting / Als u - prijs de Heer voor dit geluk! - / Inziet wanneer niet de code de bug / Herbergt, maar uw eigen verwachting.

Blijven we dit ondersteunen?

Onze legacy-applicatie focust zich op de constructie van toetsen, niet op de afname. Om de afnameomgeving te kunnen bekijken, heeft de applicatie een integratiepunt met een externe tool. Maar de laatste tijd levert die functionaliteit vooral veel frustratie op. Problemen met de externe tool worden op onze applicatie geschoven, en het gedrag met de geïntegreerde versie is bij een grote load inconsistent met die van de externe tool. De klachten over de integratie vreten tijd van het ontwikkelteam, en zorgen bovendien voor frustraties over en weer naar de stakeholders.

U vraagt, wij draaien

Een stakeholder zei laatst iets tijdens een Sprint Review wat me tegen het zere been stootte. Ze was nog niet zo lang aangesloten bij de ontwikkeling van de applicatie en gebruikte deze zelf alleen nog als pilot. We spraken over aansluiten van een nieuwe gebruikersgroep op onze applicatie. De stakeholder gaf aan dat het op korte termijn - anderhalve sprint - moest gebeuren, en somde daarna een lijst features op die tegen die tijd af moesten zijn, “anders heeft het geen zin.” Harde woorden, en dat voor iemand die nog maar net komt kijken!

Bewuste technische schuld

Is technische schuld erg? Niet per se, zolang de keuze voor technische schuld maar een bewuste is. Als het team duidelijk maakt dat de oplossingsrichting technische schuld met zich meebrengt en afdwingt dat er op middellange termijn tijd wordt vrijgemaakt om die op te ruimen, hoeft die schuld geen probleem op te leveren. Integendeel: dankzij die schuld zijn we in staat om op korte termijn - vóór de deadline - waarde te leveren.

Slecht nieuws en Sprint Reviews

Natuurlijk, het liefst toon je tijdens een Sprint Review de coole nieuwe features die jij en je team deze Sprint gebouwd hebben. Maar helaas, niet elke Sprint verloopt even soepel. Obstakels van buitenaf kunnen het ontwikkelwerk verstoord hebben, of een feature kan groter blijken dan op voorhand werd gedacht. Wat doe je wanneer je deze Sprint Review geen blijde boodschap hebt om te verkondigen?