Tag sprint review

In godsnaam, neem de tijd om je Sprint Review voor te bereiden

Een Sprint Review is geen one man show. (Al wordt het - terecht - “het feestje van de Product Owner” genoemd.) Een Sprint Review is geen PowerPoint-presentatie. (Al kan en mag er gerust PowerPoint gebruikt worden tijdens de Sprint Review.) Een Sprint Review is geen demo van de nieuwste functionaliteit. (Al wordt de nieuwste functionaliteit wel gedemonstreerd.) Een Sprint Review is een teamprestatie - maar niet alleen het team is aan het woord. Een Sprint Review is een gesprek - en in een gesprek vindt altijd plaats tussen meer mensen.

De noodzaak van refactoren

Ons team heeft een stakeholder wiens gezicht vertrekt, elke keer als we tijdens een Sprint Review aangeven tijd te hebben gestoken in het refactoren van onze applicatie. In zijn beleving is refactoren een verspilling van je tijd. Als we meer tijd hadden genomen om de wensen van onze gebruikers grondig te analyseren, redeneert hij, dan had zo’n dure, inefficiënte refactorslag kunnen worden voorkomen. Als ik iemand zo hoor redeneren, dan vertrekt míjn gezicht.

Hoe lang hoort een Sprint Review te duren?

Soms sluit ik wel eens aan bij de Sprint Reviews van collega-teams. Wat me daarbij opvalt, is dat er een behoorlijke diversiteit in tijdsduur is tussen de Reviews van de verschillende teams. De onze zijn getimeboxt op een uur en ‘n kwartier, al duren ze in de praktijk meestal ongeveer een uur. Maar ik woon ook Reviews bij van een halfuurtje. Wat is er aan de hand?

U vraagt, wij draaien

Een stakeholder zei laatst iets tijdens een Sprint Review wat me tegen het zere been stootte. Ze was nog niet zo lang aangesloten bij de ontwikkeling van de applicatie en gebruikte deze zelf alleen nog als pilot. We spraken over aansluiten van een nieuwe gebruikersgroep op onze applicatie. De stakeholder gaf aan dat het op korte termijn - anderhalve sprint - moest gebeuren, en somde daarna een lijst features op die tegen die tijd af moesten zijn, “anders heeft het geen zin.” Harde woorden, en dat voor iemand die nog maar net komt kijken!

Slecht nieuws en Sprint Reviews

Natuurlijk, het liefst toon je tijdens een Sprint Review de coole nieuwe features die jij en je team deze Sprint gebouwd hebben. Maar helaas, niet elke Sprint verloopt even soepel. Obstakels van buitenaf kunnen het ontwikkelwerk verstoord hebben, of een feature kan groter blijken dan op voorhand werd gedacht. Wat doe je wanneer je deze Sprint Review geen blijde boodschap hebt om te verkondigen?

Horizontale of verticale PBI's?

Een risico van horizontaal ontwikkelen is dat je veel tijd besteedt aan de back-end, om er vervolgens bij de implementatie van de front-end achter te komen dat je iets over het hoofd hebt gezien. Met als gevolg dat je alsnog verticaal aan het ontwikkelen slaat. Dat is niet alleen irritant, het is ook ontzettend inefficiënt!

Schud je Sprint Review eens op

Vraagt iemand in je team - je Scrum Master, je Product Owner, jij zelf, misschien - wel eens: was dit een geslaagde Sprint Review? Of, belangrijker misschien nog: waarom doen we dit nu eigenlijk? En wat is dan het antwoord daarop?