Tag single-responsibility principe

Enums, switch statements en SOLID - deel 2

Vorige week liet ik een stuk code zien dat op verschillende manieren de SOLID-principes schond. Deze week gaan we aan de hand van het Single-Responsibility principe een eerste stap zetten deze code te refactoren om hem wat makkelijker onderhoudbaar te maken.

Enums, switch statements en SOLID - deel 1

Onlangs stuitte ik op een stuk code dat ik de dagen erop maar niet uit mijn hoofd kreeg. (Ik ben er nog niet helemaal over uit of dat tekenend is voor mijn passie voor en/of professionaliteit als softwareontwikkelaar, of voor mijn langzame aftakeling gedurende de coronacrisis.) Het ging om een switch statement rond een enum. De komende weken zal ik deze code refactoren om aan SOLID principes te voldoen.