Tag product backlog refinement

Waarom, wat en hoe

Waarom bestaat deze code? – wat doet het? – en hoe doet het dat? Ik maaide het gras van mijn achtertuin, toen me inviel dat het beantwoorden van die vragen niet beperkt blijft tot het lezen van code. Elke ontwikkelaar stelt zichzelf precies dezelfde vragen als deze code gaat schrijven. En een goede ontwikkelaar beantwoordt ze in die volgorde.

Schone interfaces, simpele implementaties

Het dilemma was als volgt: ofwel de deadline missen met een “goede” oplossing (dat wil zeggen: een oplossing die de REST-standaard volgt), ofwel de deadline halen met een slechte (die een uitzondering introduceert in de opzet van onze API). Maar: dat is een vals dilemma.

Iteratieve verfijning

Dat software ontwikkelen - vandaag de dag in elk geval - een iteratief proces is, is een plattitude. Dat ook de voorbereidingswerkzaamheden van programmeren iteratief kunnen (of moeten?) worden vormgegeven, is iets wat ik misschien wel wist, maar me nooit helemaal beseft heb. Het interessante van Scrum (en van softwareontwikkeling in het algemeen) is dat je het jarenlang kunt doen, en toch steeds opnieuw best en better practices kunt ontdekken - of herontdekken.

Het doel van deze Sprint is niet om code te schrijven

Mijn team worstelt al een tijd met het voldoende gevuld krijgen van de Product Backlog. Dat heeft impact op onze Planning-sessies. Deze zijn lang en moeizaam, omdat we last minute PBI’s inschatten om de komende Sprint maar gevuld te krijgen. We zijn het er al langere tijd over eens dat dit een onwenselijke situatie is. Toch krijgt het team maar niet voor elkaar dit aan te pakken. Maar misschien heb ik een manier gevonden.