Tag performance

Een slaapliedje

Slaap, draadje, slaap, / daar buiten loopt een schaap / een millisec. of honderd. / Maar jij slaapt er vijfhonderd. / Slaap, draadje, slaap, / daar buiten loopt een schaap.

Nog zes dingen die ik leerde op Techorama

Een tijd geleden bezocht ik softwareconferentie Techorama in Utrecht. Vandaag pen ik kort neer welke inzichten ik de tweede dag opdeed.

Het Single-Responsiblity Principe en mijn keukenkastjes

Ik vind er wat van dat ik twee verschillende keukenkastjes moet openen voor iets wat in feite één handeling is. Ga maar na: wanneer pak je een koffiekopje? Als je koffie gaat zetten. En wanneer pak je een koffiepad? Als je koffie gaat zetten. Het pakken van een koffiekop gaat altijd gepaard met het pakken van een koffiepad. Het is een atomaire handeling.

Objectgeoriënteerd en functioneel BTW berekenen - Revisited

Ik plaatste een tijd geleden wat kanttekeningen bij mijn aanpak Enrico Buonanno’s uitdaging om een objectgeoriënteerde BTW-calculator te schrijven. Zo zette ik mijn vraagtekens bij het feit dat ik zijn oorspronkelijke model één op één overnam. Die keuze bracht met ertoe een aparte VatCalculator-class te definiëren. En hoewel die objectgeoriënteerd was opgezet, viel deze makkelijk om te schrijven naar een functionele variant. De vraag wierp zich op: hoe objectgeoriënteerd is die oplossing? Is de vergelijking daarmee wel eerlijk? Hoe zou een “echt” objectgeoriënteerde oplossing eruit zien?

Objectgeoriënteerd en functioneel BTW berekenen

In het eerste hoofdstuk van Enrico Buonanno’s Functional Programming in C# (Second Edition) demonstreert de auteur wat functionele features van C# aan de hand van een concreet voorbeeld: het berekenen van de BTW op een (lijst) product(en). Buonanno raadt de lezer aan om dezelfde functionaliteit ook op een objectgeoriënteerde manier te implementeren, om die oplossing te kunnen contrasteren met de zijne. Dus dat is precies wat ik heb gedaan.

Enums, switch statements en SOLID - deel 7

Een eeuwigheid geleden - april vorig jaar - schreef ik een reeks blogs over wat logica die rondom een Enum gebouwd was. Bijna een jaar na dato stel ik de vraag: wat probeerde ik nu eigenlijk te bereiken? - Eigenlijk was mijn use case betrekkelijk eenvoudig. Ik wilde wat logica kunnen koppelen aan een Enum-waarde, dat is alles. Sterker nog, die wens is niet alleen eenvoudig, hij is ook ontzettend generiek. Dat is een significante observatie. Gezien de generieke aard van het codeerprobleem, is er eigenlijk geen enkele reden waarom ik code zou moeten schrijven het probleem op te lossen.

Dertig seconden winst in twee commits

Eén enkele commit was voldoende om de latency van een cruciale call naar onze back-end te verlengen van minder dan één seconde naar twintig tot dertig (!) seconden. Wat was er in hemelsnaam gebeurd?

Is onze performancetest mislukt?

Het doel van de performancetest was niet om aan te tonen dat onze applicatie de load aankon. Het doel was om erachter te komen of onze applicatie de load aankon. Nu weten we het antwoord: nee. Men zegt niet voor niets: meten is weten, en niet: meten is slagen.

Eenvoudige SQL versus performante SQL

Als ik zeg dat je al mijn kennis van SQL op de achterkant van een bierviltje kunt schrijven, dan overdrijf ik schromelijk. Maar twee bierviltjes, dat zou best kunnen. Toen ik onlangs de taak had een prachtig performante SQL-query uit te breiden, had dat nogal wat voeten in de aarde.

Enums, switch statements en SOLID - deel 5

De afgelopen weken heb ik een stuk switch statement rondom een enum gerefactord om meer in lijn te zijn met de SOLID-principes. Deze week kijken we naar de performance-impact van die wijzigingen op de code, en onderzoeken we of we die zo klein mogelijk kunnen houden. Spoiler: SOLID en performance hoeven elkaar niet te bijten!