Tag mocks

Wat is een unit?

Een tijd geleden presenteerde ik enkele ideeën over testen aan mijn collega’s. Toen ik aankwam bij het gedeelte waarin ik stelde je het best via de voordeur kunt testen, stelde een collega apodictisch: “Een unittest test een openbare method op een class. Elke afhankelijkheid op die class moet je mocken.” Dat is een manier om er naar te kijken, zeker. Het is de zogenaamde mockist strategie, ook wel bekend als de Londense school van unittesten. De vraag waar ik me op wil richten is: waar komt de aantrekkingskracht van deze strategie dan vandaan? Ik geloof dat deze voortkomt een bepaalde interpretatie van wat een unittest is of moet zijn. Meer specifiek: wat de unit in unittest is of moet zijn.

De leercurve van Angulartests beklimmen - deel 4

Wat is de kern van ons onderhoudprobleem? Codeduplicatie - of liever: de duplicatie van informatie. Het opzetten van een bepaalde service en haar afhankelijkheden gebeurt voor elke (reeks) test(en) handmatig in de beforeEach-methode. Als dezelfde afhankelijkheid in twee verschillende reeks testen voorkomt, moet de ontwikkelaar deze twee keer uitschrijven. Maar is dat nu echt nodig?

De leercurve van Angulartests beklimmen - deel 3

Hoe onderhoudbaar was onze testopzet? Onze services verwachtte niet één afhankelijkheid, maar wel vijf of zes of zeven - en soms zelfs meer. En die afhankelijkheden verwachtten op hun beurt ook weer vijf, zes, zeven afhankelijkheden. Het was niet ondenkbaar dat een ontwikkelaar langer bezig zou zijn met het opzetten van al die afhankelijkheden om zijn test te laten compileren, dan het daadwerkelijk verifiëren van het gedrag van het stukje code waar hij in was geïnteresseerd.