Tag functiepuurheid

De ForEach aan het eind van je functieketen

Het idee dat een functie altijd een waarde retourneert, is erg krachtig. Zo zorgt het ervoor dat je eenvoudige tests voor je functies kunt schrijven. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig, en is het retourneren van een waarde niet altijd voldoende. Soms moet code neveneffecten bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan het wegschrijven van bepaalde data naar een tekst- of zipbestand. Het resultaat van zulke code kan niet in een teruggegeven waarde worden gevangen.