Tag filosofie

Luisteren, sammenvatten en doorvragen

LSD staat voor lysergic acid diethylamide en heeft een hallucinerende werking. Het verhaal wil dat dat de inspiratie vormde voor Lucy in the Sky with Diamonds, en da’s een liedje van The Beatles. Maar LSD staat ook voor luisteren, samenvatten en doorvragen en da’s een bekende gesprekstechniek - weinig hallucinant, maar minstens even belangrijk in het leven van een softwareontwikkelaar.

Over het hek van Chesterton

Ik ben niet vies van het refactoren van code die ik onduidelijk vind, of zelfs van weggooien van (meestal dode) code. Dat is een goede eigenschap wanneer je het met beleid doet en een slechte als het uit louter enthousiasme voorkomt. De eerste resulteert in helderder en eenvoudiger code, de tweede in buggy software. Waar zit hem precies het onderscheid in? Het antwoord vond ik in Software Engineering at Google in het hoofdstuk over kennisdeling.

Goede code documenteert zichzelf (niet)

Uit de code valt niet af te leiden wat de specificaties zouden moeten zijn. Om met David Hume (1711-1776) te spreken: een ought valt niet af te leiden uit een is. Wie zegt dat goede code zichzelf documenteert, maakt zich schuldig aan de naturalistische dwaling. En toch zit er een kern van waarheid in het idee dat goede code zichzelf documenteert.

Low code: een nieuw paradigma?

Een deel van de teams in het bedrijf waar ik voor werk is overgestapt op dat wat low code development wordt genoemd. In plaats van applicaties regel voor regel met de hand te schrijven, klikken ze deze in elkaar met behulp van een tool. Hoe verhoudt deze ontwikkelmethode zich tot “ouderwets” programmeren? Luidt low code een nieuw ontwikkelparadigma in?

Waarheid boven schoonheid

Anders dan Aristoteles, Kant en Wittgenstein, hebben we als softwareontwikkelaars de luxe ons niet bezig te hoeven houden met de metafysische grondstructuur van de werkelijkheid. Dat vereenvoudigt het ontwikkelen van onze applicaties aanzienlijk. Maar dezelfde hang naar schoonheid die ik bij filosofen zo amusant vind, duikt bij tijden ongemerkt in mijn eigen werk op.

Domain-Driven Design en Ludwig Wittgenstein

Vaak gebruiken verschillende delen van de business dezelfde woorden op verschillende manieren, of gebruiken ze verschillende woorden voor hetzelfde concept. Dat is een frustrerende situatie voor een softwareontwikkelaar, maar een feest voor een taalfilosoof.

Mijn loopbaanwending

Onlangs werd ik door Radboud Magazine geïnterviewd voor de rubriek Loopbaanwendingen, waarin alumni van de dezelfde opleiding aan de Radboud Universiteit vertellen over hun carrièrepad. Lees hier het resultaat.