Tag end to end tests

Nog zes dingen die ik leerde op Techorama

Een tijd geleden bezocht ik softwareconferentie Techorama in Utrecht. Vandaag pen ik kort neer welke inzichten ik de tweede dag opdeed.

Tests als vangnet

Tests zijn een vangnet. Elke keer dat je code aanraakt - en dat doe je continu -, dan speel je een balanceeract. Als je code blijft functioneren zoals bedoeld, blijf je op het koord. Zo niet, dan val je. En als je valt, heb je een keus: te pletter vallen, of opgevangen worden door een vangnet. Tests zijn je vangnet, je afgrond is - ontevreden ontwikkelaars, stakeholders, eindgebruikers.

Zelfs de testpiramide is niet meer heilig!

Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat mijn geautomatiseerde tests een piramidevormige verhouding tot elkaar zouden moeten hebben: aan de basis enorm veel unittests, in het midden een goede hoeveelheid integratietests, en aan de top een bescheiden aantal end to end (E2E) tests. Totdat ik Learning Domain-Driven Design van Vlad Khononov las. (Een aanrader, overigens!)

De leercurve van Angulartests beklimmen - deel 1

Niet lang nadat we Angular als front end-framework besloten te gebruiken, maakten we de keuze de unit tests te laten voor wat het was. We waren heus wel overtuigd van het belang ervan, dat was het probleem niet, maar de stijle leercurve van Angulars tests verleidde ons daar niet naar te handelen. Toch lieten we het testen van de front end niet helemaal schieten. Onze tester had zich verdiept in end to end testframework Selenium, en het team wilde graag geloven dat dit een acceptabel alternatief was voor het schrijven van front end tests. Maar uiteindelijk dwong de werkelijkheid ons toch die beslissing te herzien.