Tag DRY

De leercurve van Angulartests beklimmen - deel 4

Wat is de kern van ons onderhoudprobleem? Codeduplicatie - of liever: de duplicatie van informatie. Het opzetten van een bepaalde service en haar afhankelijkheden gebeurt voor elke (reeks) test(en) handmatig in de beforeEach-methode. Als dezelfde afhankelijkheid in twee verschillende reeks testen voorkomt, moet de ontwikkelaar deze twee keer uitschrijven. Maar is dat nu echt nodig?

Hoe droog wil je je test hebben?

Ik heb in het verleden over droger tests geschreven, want ik ben een softwareontwikkelaar en wij herhalen onszelf niet graag. En precies daarom ga ik het nóg een keer over droger tests hebben - of liever: minder droge tests. Want, anders dan je als naïeve ontwikkelaar zou verwachten, gelden er voor productiecode en testcode andere regels wat betreft de mate waarin herhaling tolerabel of zelfs wenselijk is.

Droger tests met factory methods

Ga eens voor jezelf na: hoe instantieer je objecten in je unit tests? Introduceer je veel codeduplicatie over tests heen? Wat zegt dit over je houding tegenover testcode? Is die houding hetzelfde als die tegenover productiecode?