Tag DRY

Logisch-filosofische verhandeling

Ik spijkerde mijn Wittgenstein onlangs bij, het deed me (omdat ik, zie je, een beroepsdeformatie heb) denken aan softwareontwikkeling.

Waarom DRY? Waarom DAMP?

Productiecode optimaliseer je voor onderhoudbaarheid; testcode voor leesbaarheid. Waarom? Omdat de context van productiecode en testcode verschilt. Beide dienen een ander doel, wat verschillende eisen aan de code stelt. Ze opereren in verschillende sferen, zogezegd.

Test het systeem, niet de class

Het is belangrijk om vast te stellen dat er een bug in het systeem was geslopen, ondanks dat de functionaliteit die de bug veroorzaakte ogenschijnlijk gedekt was door tests. Waarom “ogenschijnlijk”? De class die de serialisatie voor zijn rekening nam, werd wel getest, maar alleen in isolatie en niet in de context van het systeem. - Vraag je af wat de implicatie daarvan is. Het betekent dat onze tests bewezen dat een class naar behoren werkt. Of het systeem als geheel naar behoren werkt, dat kunnen we op basis van de tests niet concluderen. Terwijl dat juist is waar het om gaat!

De leercurve van Angulartests beklimmen - deel 4

Wat is de kern van ons onderhoudprobleem? Codeduplicatie - of liever: de duplicatie van informatie. Het opzetten van een bepaalde service en haar afhankelijkheden gebeurt voor elke (reeks) test(en) handmatig in de beforeEach-methode. Als dezelfde afhankelijkheid in twee verschillende reeks testen voorkomt, moet de ontwikkelaar deze twee keer uitschrijven. Maar is dat nu echt nodig?

Hoe droog wil je je test hebben?

Ik heb in het verleden over droger tests geschreven, want ik ben een softwareontwikkelaar en wij herhalen onszelf niet graag. En precies daarom ga ik het nóg een keer over droger tests hebben - of liever: minder droge tests. Want, anders dan je als naïeve ontwikkelaar zou verwachten, gelden er voor productiecode en testcode andere regels wat betreft de mate waarin herhaling tolerabel of zelfs wenselijk is.

Droger tests met factory methods

Ga eens voor jezelf na: hoe instantieer je objecten in je unit tests? Introduceer je veel codeduplicatie over tests heen? Wat zegt dit over je houding tegenover testcode? Is die houding hetzelfde als die tegenover productiecode?