Tag dependency inversion principe

Enums, switch statements en SOLID - deel 4

Vorige week refactorde ik een switch statement rondom een enum aan de hand van het Dependency inversion principe. Deze week zetten we onze refactorslag voort aan de hand van het de O in SOLID: het Open-closed principe. Zo voorkomen we dat we onze code hoeven te herschrijven, elke keer als we onze enum aanpassen.

Enums, switch statements en SOLID - deel 3

Vorige week refactorde ik een switch statement rondom een enum aan de hand van het Single-Responsibility principe. Deze week zetten we onze refactorslag voort aan de hand van de D in SOLID: het Dependency inversion principe. Tijd om de interfaces van stal te halen!

Enums, switch statements en SOLID - deel 1

Onlangs stuitte ik op een stuk code dat ik de dagen erop maar niet uit mijn hoofd kreeg. (Ik ben er nog niet helemaal over uit of dat tekenend is voor mijn passie voor en/of professionaliteit als softwareontwikkelaar, of voor mijn langzame aftakeling gedurende de coronacrisis.) Het ging om een switch statement rond een enum. De komende weken zal ik deze code refactoren om aan SOLID principes te voldoen.