Tag databases

Evolutionaire datamigratie met FluentMigrator

In het kort komt evolutionair databasedesign hier op neer. Stel, een ontwikkelaar maakt een wijziging in de code die een databasewijziging impliceert. In dat geval is het aan dezelfde ontwikkelaar om een migratiescript te schrijven die de codewijziging mogelijk maakt, en deze bij de codewijziging in te checken. De databasewijziging is onderdeel van de codewijziging, als het ware. En terecht, want zonder de databasewijziging is het niet mogelijk om de gewijzigde code te runnen.

Stapje voor stapje data migreren

Als er één constante is in softwareontwikkelland, dan is het wel dat software constant verandert. Nieuwe inzichten noodzaken ontwikkelaars om hun code aan te passen om bepaalde use cases (beter) te kunnen ondersteunen. Soms betekent dat dat er een aanpassing moet plaatsvinden in je model. Hoe ga daarbij om met data die nog is opgeslagen volgens het verouderd model?

Wat er gebeurt wanneer je op 'save' klikt

De theorie achter relationele databases en een goede beheersing van SQL is essentieel voor softwareontwikkelaars vandaag de dag. Studenten en professionals die hun kennis willen opfrissen, kunnen voor een toegankelijke inleiding in dit onderwerp terecht bij Relationele databases en SQL van Leo Wiegerink, Jeanot Bijpost en Marco de Groot. Dit relatief lijvige boekwerk (520 pagina’s) maakt de lezer in een aangenaam tempo bekend met de basis van de onderwerpen in de titel.