Callback hell

Er was een tijd dat ik over functors en monads schreef – maar die tijd ligt al ver achter ons. Maar dat ik er niet over geschreven heb, betekent niet dat ik me sindsdien niet verder heb verdiept in het functionele programmeerparadigma. In mijn werk als C#-ontwikkelaar maak ik, met een beetje hulp van onze vrienden van LanguageExt, veelvuldig gebruik van functionele programmeerconcepten.

Als een functie me een object T teruggeeft of niet, dan codeer ik dat netjes in de signatuur van die functie door een Option<T> terug te geven. (Zie onder andere deze en deze blog.) Dat dwingt de aanroepende partij om beide scenario’s – er wordt een object geretourneerd (Some), of niet (None) – expliciet af te handelen. Een voorbeeld:

var result = GetOption(true).Match(
  value => value,
  () => "No value");

private Option<string> GetOption(bool some) =>
  some
    ? "Value"
    : None;

Hartstikke handig!

Uitdagingen

– Maar: niet zonder zijn eigen set problemen – of laat ik liever zeggen: uitdagingen. Want wat gebeurt er als je meerdere functies achter elkaar aanroept die allemaal een Option<T> (of een andere monad1) teruggeven? Onlangs betrapte ik mezelf erop code te schrijven als deze:

var result = GetOption1().Match(
  v1 => GetOption2(v1).Match(
    v2 => GetOption3(v2).Match(
      v3 => DoSomething(v3),
      () => "No value 3"),
    () => "No value 2"),
  () => "No value 1");

Dit is wat Enrico Buonanno callback hell noemt in Functional Programming in C# (een aanrader!). Voor wie die benaming wat te heftig vindt, suggereert hij het niet minder heftige “pyramid of doom.”

De reden voor beide benamingen spat van het scherm. De opeenstapeling van callback-functies leidt tot een geneste structuur. De code neemt de vorm van een piramide aan, wat de leesbaarheid van de code niet ten goede komt. We doen hier iets verkeerd – maar wat?

Bind

Ik heb een goede middag lopen stoeien met de code voordat ik ’m in een acceptabele vorm geduwd kreeg. Het probleem zit ’m in het overmatig gebruik van Match. Match dwingt de gebruiker van de Option<T> af om Some en None af te handelen – direct af te handelen.

Maar we kunnen de afhandeling van beide scenario’s ook uitstellen. Dat krijgen we voor elkaar door Bind aan te roepen.2 Bind stelt ons in staat de ene monad naar de andere te transformeren. En dat stelt ons in staat om functies te chainen. Zo dus:

var result = GetOption1()
  .Bind(GetOption2)
  .Bind(GetOption3)
  .Match(DoSomething, () => "No value 1, 2 or 3");

Het resultaat van GetOption1 wordt, als deze Some is, doorgegeven aan GetOption2; het resultaat van GetOption2 wordt, als deze Some is, doorgegeven aan GetOption3. Als één van de resultaten None is, dan wordt de keten afgekapt, en handelen we de None-conditie af in de Match onderaan.

Option, of…?

De code hierboven is functioneel (no pun intended) equivalent aan deze:

var result = GetOption1().Match(
  v1 => GetOption2(v1).Match(
    v2 => GetOption3(v2).Match(
      v3 => DoSomething(v3),
      () => "No value 1, 2 or 3"),
    () => "No value 1, 2 or 3"),
  () => "No value 1, 2 or 3");

Dat lijkt redelijk op de oorspronkelijke pyramid of doom, maar niet helemaal. Wat we nog missen is een unieke afhandeling voor elk individueel geval van None. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Laten we een stapje terug doen. Waar zijn we mee bezig? We chainen enkele functies aan elkaar die een Option<T> teruggeven. Voor elk van die functies geldt dat we een string terug willen geven met een foutmelding erin, als de uitkomst van die functie None is. – Dat komt er in wezen op neer: we willen ofwel een T terugkrijgen, ofwel een string.

Kortom, we gebruiken de verkeerde soort monad voor wat we willen bereiken. Wat we nodig hebben is niet een Option<T>, maar een Either<string, T>.

Conversie

Betekent dat dat we onze methods moeten herschrijven om een Either<string, T> terug te geven? – Dat zou een optie (no pun intended) kunnen zijn als de functies alleen in deze specifieke context gebruikt worden. Maar als het een functie betreft die op verschillende plekken in de codebase wordt gebruikt, dan is deze oplossingsrichting van tafel. We zouden dan code op andere plekken aan moeten passen om de functionaliteit op deze ene plek het gewenste gedrag te laten vertonen.

Gelukkig hoeven we niets te herschrijven. Option<T> en Either<L, R> liggen in elkaars verlengde. Het zijn beide monads die twee scenario’s ondersteunen. Sterker nog, je zou Option<T> kunnen zien als een Either<None, T>.3 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat LanguageExt een conversiemethode op Option<T> biedt: ToEither.

Dat leidt tot:

var result = GetOption1().ToEither("No value 1")
  .Bind(v1 => GetOption2(v1).ToEither("No value 2"))
  .Bind(v2 => GetOption3(v2).ToEither("No value 3"))
  .Match(DoSomething, errorMessage => errorMessage);

LINQ

Is dit fantastisch leesbare code? Ik ben er nog niet over uit. Maar onze reis stopt nog niet hier. We kunnen, als we willen, deze code herschrijven met gebruik van de vaak vergeten LINQ query syntax. Zo dus:

var result = (from v1 in GetOption().ToEither("No value 1")
       from v2 in GetOption2(v1).ToEither("No value 2")
       from v3 in GetOption3(v2).ToEither("No value 3")
       select v3)
       .Match(DoSomething, errorMessage => errorMessage)

Hoe is dit mogelijk? Dat is omdat LINQ een zuiver functioneel stuk C# is! IEnumerable<T> is óók een monad, en SelectMany is de LINQ-specifieke implementatie van Bind.

En daarmee zijn we bij de eindbestemming van deze refactorslag aanbeland. We hebben een uitweg gevonden uit de callback hell, onze pyramid of doom is afgebroken en omgevormd naar een paar regels code die we eenvoudig van boven naar beneden kunnen lezen.

Gewetensvraag

En tóch ben ik nog niet helemaal uitgepraat over dit stuk code. Want hoe leuk ik het ook vond om een middag te stoeien met deze functionele variant van C#, bleef ik toch met een knagend gevoel in mijn maag zitten.

Dit is de gewetensvraag die elke ontwikkelaar zich moet stellen: is het verstandig dit soort code te introduceren in je codebase?

Want hoe elegant en leesbaar het resultaat ook is, functionele C# is verre van idiomatische C#. Wat gebeurt er wanneer mijn teamgenoten een bug in mijn code lokaliseren? Kunnen ze deze nog zonder hulp (of zonder onnodig lange debugsesies) oplossen? En wat gebeurt er wanneer het team een nieuwe collega mag verwelkomen? Begrijpt deze wat er hier gebeurt? Wat als ‘ie vers is afgestudeerd van de hogeschool? En als ‘ie een doorgewinterde C#-veteraan is?

Ik zal eerlijk zijn. Hoe mooi ik functionele code ook vind, ik weet niet of het nu per se zo’n goede keus was om mijn code op die manier te schrijven.

– Maar het duiveltje op mijn linkerschouder voegt daaraan toe: maar zo lang niemand me tegenhoudt, zal ik er mee doorgaan. Het engeltje aan de rechterkant brengt hoopvol in dat het team, net als ikzelf, er misschien nog wat van opsteekt.


 1. Voor het gemak beperk ik me in deze blog tot voorbeelden met Option<T>’s, omdat ik deze in het dagelijks werk het meest gebruik. Maar LanguageExt kan nog verschillende andere handige monads als Either<L, R> en Try<A>. ↩︎

 2. Ik schreef al eerder over deze functie, in deze blog. Maar, concludeerde ik die middag in kwestie tot mijn eigen ongenoegen: niet bijzonder helder. Wellicht dat de dames en heren van LanguageExt zelf het beter lukt. ↩︎

 3. Strikt genomen zijn de twee condities in een either-monad gelijkwaardig aan elkaar. Maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Het is in de wereld van het functioneel programmeren, in geval van ongelijkwaardigheid, gebruikelijk om het linkerscenario van een either te zien als de foutconditie, en het rechterscenario als de succesconditie. Ezelsbruggetje: left is wrong, right is right. ↩︎

functioneel programmeren · leermoment · linq · monads · options · refactoren