Als Shakespeare code had geschreven

Codeklaagzang


Zouden jij en ik elkaar zijn sonnetten geven,

als William Shakespeare code had geschreven?

Zeg maar: brengt i.Compare(thee, summersDay)

je in vervoering of valt dat wel mee?


We zouden rijm en metrum verlangen

wanneer Dantes Italiaans is vervangen

door Java: if (Enter()) AbandonHope();

doet wat het doet, maar klinkt toch wat goedkoop.


Ik ben geen poëet, ik schrijf slechts code.

Maar ‘k dicht even oprecht mijn methoden.

Niettemin voor mij geen liefde of roem.


Om mijn code word ik - snik! - niet bemind.

Als ik “I love you!“ in de console print

antwoordt mijn laptop alleen met gezzz…


(Naschrift)

De overpeinzingen in het bovenstaande gedicht inspireerden me de daad bij het woord te voegen. Als Shakespeare geen sonnetten maar sonnetten had geschreven, dan zou het er ongeveer zo uit kunnen hebben gezien:

De broncode van dit gedicht is hier beschikbaar. Wanneer het programma wordt gerund, dan print het Shakespeares oorspronkelijke sonnet naar de console.

poëzie