ForEach, Aggregate en Select

Een tijdje terug werkte ik met een collega van me aan een datamigratie in onze DocumentStore (zie ook deze blog). Hij werkte aan een stukje code, dat ik vervolgens reviewde, en soms andersom, en we vonden zelfs hier en daar de tijd om te pairen (zie ook hier en hier).

Gedurende dat proces betrapte hem meermaals op het schrijven van een variant op de volgende code:

public List<Transformed> Transform(IEnumerable<Original> someList)
{
  var result = new List<Transformed>();
  someList.ToList().ForEach(o => result.Add(new Transformed 
  {
    Id = Guid.NewGuid(),
    SomeProperty = o.SomeProperty,
    OtherProperty = o.OtherProperty
  }));
  return result;
}

Ik zeg “betrapte” en dat impliceert dat er iets mis is met deze code - wat maar deels waar is. Laat ik vooropstellen: er is niks mis met deze code in zoverre dat deze functioneert. De code doet wat het moet doen, namelijk een lijst van het ene type omzetten naar die van een ander type.

Accumulator

Sterker nog, de code volgt een bekend patroon in de wereld van het functioneel programmeren, namelijk dat van een accumulator. Een accumulator is een type dat in het verlengde ligt van een functor1 of monad, bedoeld om waarden mee te aggregeren.

De method die dat type implementeert om dat te doen, wordt in de literatuur doorgaans fold of reduce genoemd. De intentie van de method is om een lijst van waarden terug te brengen tot één waarde - al kan hij ook gebruikt worden om een nieuwe lijst aan waarden te genereren. We zouden de bovenstaande method dus kunnen herschrijven met een fold of map.

- Of met Aggregate - want dat is hoe de method heet in LINQ. Omdat mijn voorbeelden in C# zijn, zal ik die naam in het vervolg van deze blog blijven gebruiken.

Om zijn doel voor elkaar te kunnen krijgen, heeft Aggregate twee argumenten nodig: een initiële waarde, ook wel de seed of source genoemd, en een functie die uitlegt hoe de oorspronkelijke input moet worden geaggregeerd.

Enrico Buonanno gebruikt in Functional Programming in C# de volgende metafoor om dat concept toe te lichten. Stel, je hebt een verzameling citroenen waar je limonade van wil maken. De citroenen zijn de oorspronkelijke input. Het - in eerste instantie lege - glas waar de limonade in terechtkomt is de seed. En het uitpersen van de citroenen is de aggregatiefunctie.

Plussen

Je kunt veel verschillende dingen uitdrukken met de Aggregate-method. Je kunt er bijvoorbeeld de som van een reeks getallen mee berekenen2:

public int Sum(IEnumerable<int> list) =>
  list.Aggregate(0, (seed, i) => seed + i);

De oorspronkelijke input van deze method is de list van het type IEnumerable<int>. De seed is een int, en in eerste instantie is deze 0, want we hebben nog niets bij elkaar opgeteld. De functie verwacht twee inputargumenten: de seed en een int, oftwel: een lijstwaarde. De functie telt die lijstwaarde op bij de de seed.

Je zou ook een Count-method kunnen definiëren in termen van Aggregate:

public int Count(IEnumerable<object> list) =>
  list.Aggregate(0, (seed, _) => seed++);

In dit geval is de precieze lijstwaarde voor ons niet relevant, want we zijn alleen geïnteresseerd in het aantal. We kunnen deze dus invullen als een discard (_). De functie hoeft niets anders te doen dan de seed op te hogen en te retourneren voor elke lijstwaarde.

Transformatie middels aggregatie

We kunnen de method van mijn collega ook omschrijven naar een Aggregate. Kijk nog maar eens naar die method: alle elementen zijn aanwezig. De oorspronkelijke input is someList, de seed is result en de functie is dat wat de List<Original> naar een List<Transformed> omzet.

Maar om de code werkend te krijgen, moeten we wel die functie wel wat herschrijven:

public List<Transformed> Transform(IEnumerable<Original> someList) =>
  someList.Aggregate
  (
    Enumerable.Empty<Transformed>(), 
    (result, o) => result.Append(new Transformed 
    {
      Id = Guid.NewGuid(),
      SomeProperty = o.SomeProperty,
      OtherProperty = o.OtherProperty
    })
  );

In plaats van Add te kunnen gebruiken, moeten we onze toevlucht nemen tot Append. Waarom?

ForEach verwacht een Action, oftewel: een expressie die geen waarde teruggeeft. Add geeft geen waarde terug. Als we naar de definitie van die method kijken, dan zien we dat die void is.

Aggregate verwacht daarentegen een Func, oftewel: een expressie die wel een waarde teruggeeft. Append neemt een IEnumerable<T> als input en retourneert een IEnumerable<T> met de toegevoegde lijstwaarde.

Je zou het zo kunnen zien: Aggregate doorloopt alle lijstwaarden, en elke keer als hij dat doet, vervangt hij de seed door de nieuw teruggegeven waarde. Vóór aanvang van het loopen, is de lijst nog leeg; na de eerste keer wordt deze vervangen door een lijst met één Transformed; na de tweede keer door een lijst met twee Transformeds, et cetera.

Dat voelt misschien wat tegenintuïtief. Waarom een bestaande lijst vervangen door een nieuwe, in plaats van de oorspronkelijke lijst te aan te vullen met een nieuwe waarde? Dat heeft wat te maken met het functionele paradigma en haar nadruk op immutability (zie deze blog). In het kort: door steeds met een nieuw object te werken, weet je zeker dat het object waar je mee werkt niet in de tussentijd is aangepast zonder dat je het wist. Het geeft je als programmeur wat meer zekerheid.

Select

Misschien zit je al een tijdje te denken: jongen, dat kan toch véél simpeler allemaal?! En daar heb je gelijk in. Want LINQ kent al een method die functioneel hetzelfde doet als de bovenstaande implementaties doen: Select.

public List<Transformed> Transform(IEnumerable<Original> someList) =>
  someList.Select(o => new Transformed 
  {
    Id = Guid.NewGuid(),
    SomeProperty = o.SomeProperty,
    OtherProperty = o.OtherProperty
  });

Waarom dan eerst al dat geëmmer over ForEach en Aggregate? Omdat het zich loont te weten wanneer je wat gebruikt! ForEach gebruik je alleen als je een Action - zonder return value! - uit wil voeren voor elke lijstwaarde. Select gebruik je als je een resultaat verwacht.

En Aggregate gebruik je als je het verschil tussen beide uit wil leggen. Of - vooruit - als je wil aggregeren.


 1. Sterker nog, je kunt een functor definiëren in termen van een accumulator. Maar die oefening laat ik aan de lezer. ↩︎

 2. Deze method maakt gebruik van de zogenaamde expression body members, een syntax die wat onnodige opsmuk weghaalt wanneer je method uit niet meer dan één regel bestaat. ↩︎

functioneel programmeren · linq