Wat is een monad?

Wat is een monad, vraag je? Simpel: monaden zijn de meest fundamentele zijnden in het universum - ondeelbaar, onafhankelijk, zowel geestelijk als lichamelijk - de bouwblokken van de werkelijkheid, die tezamen een door God geschapen harmonieus geheel vormen - overigens zonder elkaar te beïnvloeden; het zijn perfect op elkaar afgestemde atomen die in autonoom opereren maar in hun zijn het voltallige universum spiegelen. Althans, dat is wat Gottfried Wilhelm Leibniz onder “monaden” verstond.

Maar dit is nu eenmaal een blog over softwareontwikkeling, dus je zal wel dat functionele spul bedoelen.

Container

Een monad is een softwareontwerppatroon uit de wereld van het functioneel programmeren. Het is een container die een bepaalde waarde wrapt, met als doel veel voorkomende operaties te encapsuleren.

Monads zijn in principe niets nieuws voor vaste lezers van dit blog. Eén soort monad hebben we hier al eerder behandeld: de Option. Het gedrag dat deze monad encapsuleert, is de check op het al dan niet null zijn van de waarde.

Maar er zijn ook andere soorten monads. Een Try is een wrapper die exception handling voor je afvangt. Maar ook verzamelingen zijn zoals een Array zijn monads.

Formeel

Formeel bezien moet een monad aan twee vereisten voldoen: hij moet een Return- en een Bind-functie definiëren. (Nota bene, de functies hoeven niet per se onder die naam bekend te staan.) De functies hebben de volgende signatuur (waarbij M staat voor “monad"):

Return: T -> M<T> Bind: (M<T>, (T -> M<R>)) -> M<R>

De eerste stelt je in staat om een waarde te wrappen in de monad. Middels Bind kun je operaties op die waarde uitvoeren binnen de context van die monad. Belangrijker nog, het stelt je in staat om meerdere van zulke operaties met elkaar te combineren met behulp van method chaining.

De potentie van die opzet laat zich raden. Als we ons even beperken tot de context van Options, dan maakt dit het mogelijk om op declaratieve manier te specificeren welke (single-responsiblity!) operaties je allemaal op een waarde uit wil voeren, zonder ook maar één keer op null te hoeven controleren. Dat vereenvoudigt code aanzienlijk.

Geen wonder dat Sander Hoogendoorn monads één van de belangrijkste inzichten in zijn carrière noemde. (Zie ook deze blog.) Zo begeesterd als Hoogendoorn ben ik nog niet - maar dat is omdat ik nog nauwelijks met monads gewerkt heb buiten LINQ om. Maar als die ervaring een indicatie is voor hoe plezierig die stijl van programmeren werkt, dan kan ik zijn enthousiasme begrijpen.

Bind en Map

Eerder heb ik het over functors gehad - en monads hebben daar wel wat van weg. Een functor implementeert de Map-functie, en die heeft wel wat weg van de Bind (waarbij F staat voor “functor"): (F<T>, (T -> R)) -> F<R>.

Het verschil tussen beide zit ’m in de tweede parameter. Bind is bedoeld om monads te kunnen chainen. Map is daar niet voor geschikt. Als je Map zou loslaten op een monad dan levert dat geneste monads op. Enrico Buonanno geeft in Functional Programming in C# (Second Edition) het volgende voorbeeld daarvan:

Console.WriteLine("Please enter your age");
string input = Console.ReadLine();

// Int.Parse wraps the user input in an Option
Option<int> ageInt = Int.Parse(input);
// Option<int> is used as input for the Map-function, 
// resulting in an Option<Option<int>>
Option<Option<int>> age = ageInt.Map(i => Age.Create(i));

Monads en functors zijn dus welonderscheiden entiteiten. Toch hebben ze wel wat overlap met elkaar. Elke monad is ook een functor. Map kan namelijk geïmplementeerd worden door Bind en Return te combineren. Maar niet elke functor is ook een monad. Bind kan namelijk niet worden gedefinieerd in termen van Map.

functioneel programmeren · leermoment · monads · options