De Standup is geen statusmeeting

In The Art of Agile Development van James Shore1 kwam ik een zinsnede tegen die me deed opveren: de Daily Standup (ook wel Daily Scrum genoemd) is geen statusmeeting. - Laten we kijken wat dat betekent.

De Standup als statusmeeting

Een statusmeeting is een een bijeenkomst waarbij de voortgang van het project wordt besproken. Er worden dingen gezegd als: “We hebben dit en dit gedaan”, “Dit en dit gaan we nog doen” en - het antwoord op de hamvraag, vaak! - “We liggen wel/niet op schema”.

Voor beoefenaars van Scrum moet dat bekend in de oren klinken. De eerste twee van de drie standaardvragen die elk teamlid elke Standup wordt geacht te beantwoorden, zijn immers: “Wat heb ik sinds gisteren gedaan?” en “Wat ga ik vandaag doen?” (De derde vraag, daar kom ik zo op terug.) Dat klinkt toch echt alsof je de status van je werkzaamheden opsomt, of niet? - En op basis van de antwoorden op die vragen, kan je Product Owner (PO) beslissen of je op schema loopt of niet.

Toegevoegde waarde

Vraag jezelf eens af: hoeveel toegevoegde waarde zou een Standup hebben, als iedereen het bij zijn of haar antwoord op deze twee vragen zou laten? Wat voor informatie bieden die antwoorden méér dan de taken - to do, doing, done - op het Sprintbord?

Shore is daar helder over: niet zoveel. Als je wil weten waar iedereen mee bezig is, kijk dan naar het bord. Als je wil weten wat er nog gedaan moet worden, kijk dan naar het bord. Als je wil weten of we dus op schema zitten, kijk dan naar het bord.

De Standup is geen statusmeeting.

Hoe dan wel?

Maar wat is de Standup dan wel? Dat is waar de derde standaardvraag om de hoek komt kijken. Die luidt: “Waar loop ik tegenaan?” De Standup is een gelegenheid voor de teamleden om elkaar op te zoeken, te zien waar de knelpunten zitten, en daar onmiddellijk op in te spelen.

Tijdens een goede Standup, zie je daarom interacties als deze:

“Gisteren ben ik begonnen de FooService te refactoren. Vandaag wil ik dat graag afronden, maar ik loop tegen wat problemen aan met de koppeling met de BarService.”

“Dat stuk code heb ik laatst onder handen genomen, dus dat zit nog goed in mijn hoofd. Zal ik even met je meekijken?”

“Graag! Wanneer heb je tijd vandaag?”

“Zo dadelijk na de Standup heb ik een halfuurtje. Je moet even wat kleine dingetjes weten wat dat design pattern betreft, maar ik denk dat je daarna wel door moet kunnen.”

“Tof! Dan kom ik je zo even opzoeken.”

(Hè bah, ik voel me nu net zo’n Scrumboekenschrijver die zijn verhaal op probeert te leuken met verzonnen anekdotes. Nee wacht, ik bén een schrijver die zijn verhaal op probeert te leuken met verzonnen anekdotes! O jee!)

Wat gebeurt er tijdens een goede Standup? De teamleden coördineren met elkaar om zo snel en efficiënt mogelijk verder te kunnen werken en waarde op te leveren.

Twee functies

Natuurlijk - en dit is belangrijk - is de Standup niet het enige moment van de dag waarop er gecoördineerd kan en moet worden. Integendeel, een goed team coördineert de hele dag door.

Maar nog niet elk team is op dat punt. Soms vinden mensen het moeilijk om om hulp te vragen, of komt afstemming met anderen eenvoudigweg niet in hen op. De Standup is een manier om coördinatie af te dwingen, als het ware. Als al het andere faalt, is er ten minste elke dag één moment waarop er gecoördineerd wordt. Dat is de eerste functie van een Standup.

Het is niet abnormaal om vast te komen zitten tijdens het programmeren, maar een goed team beperkt die tijd tot een minimum. Als je na een halfuur niet uit een probleem komt, roep dan de hulp van het team in. Een vraag in Microsoft Teams of een korte coördinatiesessie biedt vaak voldoende aanknopingspunten om gauw genoeg weer verder te kunnen.

Zulke coördinatie gebeurt vaak één op één. Maar om goed samen te kunnen werken, moet het team als geheel weten waar de knelpunten zitten. Gedeelde kennis is vermeerderde kennis. De Standup is een manier om coördinatie van het team als geheel te garanderen. Dat is de tweede functie van een Standup.

Coördinatiemeeting

Het is niet voor niets dat er drie standaardvragen worden geassocieerd met de Daily Standup. De eerste twee zijn slechts stapstenen om tot de derde te komen. Ze bieden de context die de rest van het team in staat stelt om te beslissen wat er moet gebeuren om verder te kunnen - en dit zo snel mogelijk in de praktijk te brengen.

De Standup is geen statusmeeting, het is een coördinatiemeeting.


  1. Voor iedereen die nog niet overtuigd is van de waarde van dit boek op basis van het aantal keer dat ik het aangehaald heb (hier, hier, hier, en hier): het is een absolute aanrader! ↩︎

agile ontwikkeling · communicatie · daily standup · samenwerking · scrum