Waarom we Developer Meet-ups organiseren

To meet up or not to meet up, that is the question. En het antwoord is natuurlijk: to meet up.

Sinds kort organiseren enkele enthousiaste collega’s en ik iets wat we een Developer Meet-up hebben genoemd. Dat is een informele bijeenkomst van geïnteresseerde softwareontwikkelaars binnen het bedrijf, die op een laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen over een aan softwareonwtikkeling gerelateerd onderwerp.

Dat onderwerp kan de gehele breedte van het vakgebied beslaan, van cutting edge technologische ontwikkelingen tot handige tooling tot procesverbeteringen tot hobbyprojecten. Iedereen is vrij om een onderwerp in te brengen, of diegene nu junior of senior is. Er is eigenlijk maar één hard selectiecriterium: er moet moet met enthousiasme over verteld kunnen worden. En het liefst op zo’n manier dat het voor de gemiddelde ontwikkelaar nog te volgen is, natuurlijk.

De waarom-vraag

Waarom organiseren we Developer Meet-ups? In de intropraatjes dat ik als initiatiefnemer verzorg, onderscheid ik drie redenen:

Om elkaar weer eens te zien

Het is verleidelijk om je als ontwikkelaar op je eigen team en project(en) te concentreren. En dat is niet onterecht, want dat is ook je werk. Het is jouw verantwoordelijkheid om de problemen van je opdrachtgever op te lossen met software. Dat is geen makkelijke taak, en vraagt een groot deel van je tijd.

Maar het nadeel daarvan is dat je het overzicht verliest van waar je collega’s buiten je team mee bezig zijn. En daarmee verlies je ook kansen om te zien waar jullie van elkaar kunnen leren, waar jullie elkaar zouden kunnen ondersteunen. In tijden van thuiswerken is dit probleem alleen nog maar groter geworden.

Een Developer Meet-up is een manier om je in contact met collega’s te brengen. En de verwachting (of is het hoop?) is dat dat contact op langere termijn zijn vruchten af zal werpen.

Om ervaringen te delen

Op korte termijn zijn er natuurlijk ook voordelen: je leert er iets van! In het beste geval leer je iets nieuws of open je jezelf voor andere perspectieven. In het slechtste geval leer je niets, maar dat zou je ook doen als je niet aansloot.

(Trouwens, ik ben van mening dat er met de juiste mind set overal wel wat te leren valt. Als je niets leert van een enthousiaste collega, kijk dan eens goed in de spiegel. Misschien leer je daar wél iets van!)

Op papier zou ik Developer Meet-ups onder het kopje kennisdeling scharen, maar er is een reden waarom ik dit niet als eerste reden aanvoer. Het bijwonen van een Developer Meet-up zou niet afhankelijk moeten zijn van het onderwerp. Wie zo’n bijeenkomst overslaat omdat hij al voldoende kennis meent te hebben over infrastructure as code of low code development, ziet de “zachte”, niet-inhoudelijke kansen om te leren over het hoofd.

Om te kunnen ouwehoeren

Je hoeft geen softwareontwikkelaar te zijn geworden omdat je een passie voor software hebt, het salaris is op zich al motivatie genoeg. Maar software ontwikkelen is wel leuker als je de aspecten boven water weet te halen waar je energie van krijgt, en als je je omringt met mensen die dat ook doen. Ouwehoeren over software is gewoon gezellig. Ik duld geen tegenspraak op dit punt.

Een vierde reden

Er is een vierde reden om Developer Meet-ups te organiseren, maar deze noem ik nooit in mijn intropraatje omdat ik me deze pas later realiseerde.

Het softwareontwikkellandschap verandert snel. Het is voor iedereen die werkzaam is in de IT belangrijk om zijn of haar kennispeil up to date te houden. Leren, je kennis en vaardigheden ontwikkelen, zou daarom voor elke ontwikkelaar hoog in het vaandel moeten staan. De Developer Meet-up is een middel om leren onder softwareontwikkelaars te stimuleren.

Dat gebeurt op verschillende manieren. Toehoorders doen tijdens een Meet-up (hopelijk) nieuwe inzichten op. Sprekers leren in het proces van presenteren hoe ze hun gedachten kunnen ordenen en overbrengen. De bijeenkomst zelf is een leermiddel.

Maar belangrijker nog is het signaal dat de bijeenkomst afgeeft, namelijk dat we het als ontwikkelaars belangrijk vinden om kennis op te doen en met elkaar te delen. En dat we het belangrijk vinden, is de eerste stap op weg naar een cultuur waarin het zelfsprekend is om jezelf - en je collega’s! - te ontwikkelen.

De Developer Meet-up is een schakel in het creëren en cultiveren van een leercultuur, een manier om leren in het DNA van het bedrijf en de medewerkers te verankeren. Dat is, denk ik, wat ik geleerd heb tijdens het organiseren van die Meet-ups.

bedrijfscultuur · developer meet-up · leercultuur · leermoment · procesverbetering · samenwerking · waarde · werkplezier