Vijf voordelen van bloggen

Als ervaringsdeskundige ben ik heilig overtuigd van de waarde van het bijhouden van een blog. Maar niet iedereen is een ervaringsdeskundige, en niet iedereen is van die waarde overtuigd. Een veelgehoorde tegenwerping is: “Er zijn al zoveel blogs (over onderwerp x), wat voegt die van mij nu toe?”

Qui bono?

Een veelgehoord antwoord op die tegenwerping is: “Je bent een unieke sneeuwvlok. Juist jouw allerindividueelste perspectief op de dingen kan die magische klik veroorzaken bij je lezers. En trouwens, als jouw blog de eerste is die ze tegenkomen (over onderwerp x), dan zal het ze een worst wezen dat er al zoveel over geschreven is.”

Dit is een uitstekend antwoord, dat ik volledig onderschrijf. Maar het antwoord neemt een belangrijke vooronderstelling over die in de tegenwerping besloten lag, namelijk dat de waarde van de blog ligt in de datgene wat de lezer er van opsteekt.

Maar een blog heeft niet alleen waarde voor een lezer. Voor de schrijver ervan is ze minstens zo waardevol, en misschien zelfs nog wel waardevoller. Dit zijn vijf voordelen voor de schrijver van het bijhouden van een blog.

Voordeel #1: Je externaliseert je geheugen

Als blogger ontwikkel je de gewoonte om aantekeningen te maken van dingen die je opvallen in je dagelijkse werkzaamheden. Dat kan iets zijn wat je mee hebt gemaakt op de werkvloer, of een interessante codeercasus, of een prikkelende stelling in je vakliteratuur (die je elke dag twee kwartier leest, uiteraard).

De waarde van deze aantekeningen valt moeilijk te onderschatten. Aantekeningen zijn een externalisatie van je gedachteproces, en vormen daarmee een uitbreiding op je geheugen. (Dit is filosofisch bezien overigens een interessant punt. In wezen zeg ik dat het geheugen van een mens niet beperkt is tot de inhoud van zijn hoofd. De correcte term daarvoor is cognitive offloading. Zie deze blog voor een toegankelijke toepassing van het begrip.)

Wanneer je aantekeningen maakt, codeer je je gedachten op een manier die het makkelijk maakt om dingen terug te vinden. Het is eenvoudiger om te zoeken op de tags van je blog, dan in je geheugen te graven.

Trouwens, nog los van de vindbaarheid, zorgt de daad van het aantekeningen maken an sich er al voor dat je de dingen beter onthoudt. Dit effect treedt ook al op als je je gedachten uitspreekt, maar het is het sterkst wanneer je aantekeningen maakt met pen en papier. De conclusie is duidelijk: het is zonde om je gedachten in je hoofd te houden!

Voordeel #2: Je vergroot je begrip

Wie aantekeningen maakt, vergroot niet alleen zijn geheugen, maar krijgt ook meer grip op datgene waar hij over schrijft. Dat komt doordat de daad van het opschrijven je dwingt om je gedachten in een concrete vorm te gieten. Voor wie blogt, geldt dit nog sterker. Persoonlijke aantekeningen mogen immers in sterkere mate onnauwkeurig zijn dan openbare blogs.

Vaak zul je er tijdens het schrijven achter komen dat de woorden die het eerst in je opkomen, niet de woorden zijn die je zoekt. De woorden op papier stellen je in de gelegenheid om te zeggen: “Nee, het zit niet zus; eerder zo”, gevolgd door een hopelijk betere uitdrukking van wat je bedoelt.

(Dat gezegd hebbende, neem die nauwkeurigheid niet ál te serieus. Het is belangrijker om je gedachten überhaupt te verwoorden, dan het per se zo nauwkeurig mogelijk te doen. Al te nauwkeurig willen schrijven kan juist blokkerend werken.)

Men zegt ook wel: de beste manier om iets te leren (to learn), is het een ander te leren (to teach). Wanneer je een blog over een bepaald onderwerp schrijft, ben je afwisselend leraar en leerling - en je leert in beide rollen. Ik stel me graag voor dat dit de reden is waarom “leren” in het Nederlands die ambigue betekenis heeft.

Voordeel #3: Je verbetert je communicatievaardigheden

Wie zichzelf dwingt zijn gedachten op schrift te concretiseren, oefent zichzelf in communicatie. Hoe zorg je ervoor dat datgene waar je mee worstelt helder en welonderscheiden wordt gepresenteerd? Welke denkstappen moet je allemaal nemen om te kunnen volgen wat je zegt? Dat zijn dingen waar je, bewust of onbewust, over nadenkt wanneer je een blog schrijft.

Dit voordeel heeft een onmiddellijke impact op je werk als softwareontwikkelaar. Een ontwikkelaar is immers meer dan alleen een programmeur. Je bent een deel van je tijd bezig met beargumenteren waarom de ene oplossingsrichting beter is dan de andere, of met het presenteren van je werk aan stakeholders.

Het is heel eenvoudig: een softwareontwikkelaar die goed kan communiceren is beter in zijn werk dan iemand die dat niet kan. En een goede blogger is een goede (schriftelijke) communicator.

Voordeel #4: Je leert waar je interesses liggen

Wie zichzelf oplegt met regelmaat te schrijven, merkt gauw genoeg zijn interesses liggen en waar niet. Om het schrijven van een blog vol te kunnen houden, moet je je aandacht op dingen richten waarvan je het leuk vindt om erover te vertellen. Als je merkt dat het je energie kost om een blog eruit te tikken, dan ben je waarschijnlijk over het verkeerde onderwerp aan het schrijven.1

Anders dan de bovenstaande voordelen, is dit een neveneffect van bloggen dat ik zelf op voorhand niet had durven vermoeden. En daarmee is het, grappig genoeg, zelf een uitstekende illustratie van het punt.

Op aanraden van Scott Hanselman blog ik twee keer per week, en ik kan bevestigen dat dat een goed tempo is. Het is niet zo sporadisch dat er inzichten verloren gaan, maar ook niet zo vaak dat het een uitputtend effect heeft. Maar belangrijker dan de frequentie, is de continuïteit waarmee je blogt. De voordelen zijn het grootst wanneer je het bloggen structureel opneemt in je wekelijkse praktijk.

Voordeel #5: Het is leuk!

Een blog biedt je de gelegenheid om je op een totaal andere manier tot je vakgebied te verhouden, dan tijdens je dagelijkse werkzaamheden. Het is een creatieve, stimulerende en soms uitdagende bezigheid. Natuurlijk, je hoeft niet meteen, zoals ik, aan de haiku te gaan, maar het is leuker als je dat wel doet!

Dat is wat mij betreft de belangrijkste reden waarom het totaal niet belangrijk is dat er al zoveel blogs zijn over onderwerp x. Het lezen van die blogs verschaft nog geen fractie van het plezier dat een blogger heeft bij het schrijven.


  1. Natuurlijk, niet iedereen schrijft even makkelijk. Sommige mensen zullen claimen dat schrijven hen überhaupt energie kost. Zulke mensen zou ik aanraden om klein te beginnen. Schrijf blogs van ongeveer 100 woorden. Het schrijven op zich is niet datgene wat je blokkeert; het is de verwachting dat je blogs aan bepaalde eisen moeten voldoen. ↩︎

bloggen · communicatie · waarde · zelfstudie