Incrementele versus iteratieve ontwikkeling

Als ik geen zin heb om over softwareontwikkeling te lezen tijdens mijn ontbijt, zet ik een filmpje op YouTube op. Laatst keek ik deze van software architect George Fairbanks over het minimaliseren van technische schuld:


Ik at die ochtend, als ik me het goed herinner, afbakbroodjes met jam. Het was dus in meerdere opzichten een prima begin van de dag.

Twee ontwikkelprocessen

Fairbanks haalt in zijn video een bekend onderscheid aan tussen incrementele en iteratieve ontwikkeling. (Voor meer informatie, zie deze video.)

Bij incrementele ontwikkeling bouw je één bepaalde oplossing gedurende een lange periode steeds iets verder uit. Die ene oplossing is bedoeld om een bepaald probleem in zijn totaliteit op te lossen. Merk op dat je voor deze oplossingsrichting een compleet (of tenminste redelijk compleet) beeld moet hebben van het probleem, vóórdat je begint te bouwen.

Iteratieve ontwikkeling kent die beperking niet. Bij iteratieve ontwikkeling bouw je elke keer een zo simpel mogelijke oplossing voor een probleem zoals je deze op dat moment begrijpt. Dat presenteer je aan je opdrachtgever, oftewel degene met het probleem. Accepteert deze de oplossing, dan ben je klaar.

Maar waarschijnlijk is je oplossing te simpel, en blijven bepaalde niet-triviale aspecten van het probleem in stand. Je volgende iteratie is een zo simpel mogelijke oplossing voor het oorspronkelijke probleem, plus de meest prangende van die niet-opgeloste aspecten.

Dat zijn redelijk wat woorden om het verschil uit te leggen. Deze illustratie van Henrik Kniberg is er meer dan duizend waard:

Henrik Kniberg: Making sense of MVP (Minimum Viable Product)

Niet voor niets hangt deze aan de wand bij ons op kantoor (en bij die van een boel andere bedrijven, stel ik me zo voor).

Voor- en nadelen

Welke van de twee ontwikkelprocessen is beter?

Het voordeel van incrementele ontwikkeling is dat het ontwerp van de oplossing consistent is. Dit is ook logisch: het ontwerp is immers grotendeels op voorhand uitgedacht. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bepaalde stukken code in eerste instantie zijn opgezet met later hergebruik in het achterhoofd.

Je ziet het ook terugkomen in de illustratie van Kniberg. Het wiel dat in het eerste increment is ontwikkeld, blijft gehandhaafd gedurende de volgende drie.

Het nadeel van dit ontwikkelproces is dat je op voorhand goed moet weten wat er gebouwd dient te worden. In de praktijk blijkt dit doorgaans een onhaalbaar ideaal. Dat is niet alleen omdat het moeilijk is om te weten wat je moet bouwen om je probleem op te lossen. De kans is ook groot dat het probleem is veranderd tegen de tijd dat je een oplossing goed en wel hebt uitgedacht.

Iteratieve ontwikkeling is een mogelijke oplossing voor dat probleem. Het voordeel van dit ontwikkelproces is dat je snel in kunt spelen op nieuwe problemen die opkomen tijdens de ontwikkeling. Maar het gevolg hiervan is dat het ontwerp van iteratie tot iteratie volledig om kan worden gegooid. Ingebouwd in het proces zit dus een structurele vorm van inefficiëntie.

Ook dit komt terug in de illustratie. Het wiel dat in de eerste iteratie is ontwikkeld, kan misschien nog worden hergebruikt in het tweede, maar verdwijnt volledig uit beeld in de daaropvolgende iteraties.

Sedimentaire ontwikkeling

Knibergs illustratie is bepaald niet ambigu in zijn boodschap: iteratieve ontwikkeling valt te verkiezen boven incrementele. Toch is iteratieve ontwikkeling niet per se de norm. Ook niet bij ons op kantoor, alle wanddecoratie ten spijt.

In de praktijk is softwareontwikkeling vrijwel altijd een combinatie van beide ontwikkelprocessen. Dat betekent echter niet dat daarmee automatisch het beste van beide werelden gecombineerd wordt.

Wie gedachteloos een combinatie van incrementele en iteratieve ontwikkeling volgt, ontwikkelt een applicatie die snel inspringt op veranderingen ten koste van de structurele integriteit van de oplossing. Componenten uit eerdere versies van de oplossing worden hergebruikt in latere, ook wanneer deze, door veranderde inzichten, eigenlijk niet goed meer passen.

Wie iteratieve en incrementele ontwikkeling probeert te combineren, wil nogal eens eindigen met een auto met skateboardwieltjes. Of een skateboard met autobanden eronder, daar wil ik vanaf zijn.

Fairbanks noemt deze manier van ontwikkelen sedimentaire ontwikkeling. De metafoor is duidelijk: overblijfselen - sediment - van eerdere oplossingen blijven achter in het uiteindelijke product.

Incrementieve ontwikkeling?

Incrementele en iteratieve ontwikkeling staan dus op gespannen voet met elkaar. Het vergt inspanning om beide met elkaar te kunnen verenigen. Niet voor niets zei ik dat de gedachteloze combinatie van de twee processen tot problemen leidt.

Maar het kan, betoogt Fairbanks. De truc is te weten wanneer je incrementeel bezig moet zijn, en wanneer iteratief. Of anders gezegd: wanneer je bezig moet zijn met het ontwerp van je applicatie, en wanneer je nieuwe features moet toevoegen om een probleem op te lossen.

Je kunt beide doen, alleen niet tegelijkertijd. (Ik zou dit graag incrementieve ontwikkeling willen noemen, maar ik geef toe dat die suggestie 100% door meligheid is ingegeven.)

Laat ik Knibergs illustratie nog één keer als voorbeeld gebruiken. Om het wiel uit de eerste twee incrementen (aangenomen dat het ruwweg hetzelfde wiel is) te kunnen hergebruiken in increment drie, moet er eerst een tijd wat inspanning worden gestoken in het ontwerp. Het wiel moet van de step worden gedemonteerd en aangepast, wil het in de derde increment kunnen fungeren.

Sterker nog, grote delen - waarschijnlijk het overgrote deel - van dat wiel zullen moeten worden weggegooid. Het nieuwe wiel zal grotendeels van de grond af aan worden opgebouwd. Het oorspronkelijke wiel heeft geen plek in het derde increment. Althans, niet letterlijk.

De wens tot efficiëntie

Dat lijkt inefficiënt, en in zekere zin het dat ook. De structurele inefficiëntie van iteratieve ontwikkeling is niet voor niets structureel. Idealiter zou je het wiel nooit hebben hoeven vervangen, omdat je op voorhand al wist hoe het er uiteindelijk uit zou moeten komen te zien. Maar iedereen die ooit als softwareontwikkelaar heeft gewerkt, weet dat de werkelijkheid zich verre houdt van het ideaal. Deze inefficiëntie is het gevolg van het roeien met de riemen die je hebt.

Het wiel uit de eerste twee incrementen heeft geen letterlijke plek in de derde increment, maar is daar nog wel in aanwezig als spoor.1 Het wiel was een stapsteen naar een betere implementatie. Het diende een dubbel doel: waarde leveren gedurende de eerste twee iteraties, en bron van (in de implementatie gestold) inzicht zijn gedurende derde.

Sedimentaire ontwikkeling is het gevolg van de wens tot efficiëntie. Om incrementief te kunnen ontwikkelen, moet die wens uiterst pragmatisch worden benaderd. Vraag jezelf eens af: is het inefficiënt om een stuk van de applicatie vrijwel van de grond af aan opnieuw op te bouwen met je nieuwe inzichten? Is het efficiënter om een stuk code te hergebruiken dat eigenlijk niet goed past?


  1. Maak ik filosofisch onverantwoord misbruik van de term van Jacques Derrida? Ongetwijfeld. Maar postmoderne Franse filosofie is ook nooit mijn sterkste punt geweest. ↩︎

agile ontwikkeling · incrementele ontwikkeling · iteratieve ontwikkeling · software architectuur · software ontwikkelen · waarde