Schud je Sprint Review eens op

Vraagt iemand in je team - je Scrum Master, je Product Owner, jij zelf, misschien - wel eens: was dit een geslaagde Sprint Review? Of, belangrijker misschien nog: waarom doen we dit nu eigenlijk? En wat is dan het antwoord daarop?

Waarom doen we aan Sprint Reviews?

Ik denk dat de meeste ontwikkelaars zouden antwoorden: om te laten zien wat we de afgelopen twee weken hebben gedaan. Dit is geen slecht antwoord. Je stakeholders stoppen geld in je product en het is hun recht om te weten wat er met dat geld gebeurt.

Maar het is niet het doel van de Review. Het doel van de Sprint Review is, volgens de literatuur althans, feedback te vergaren van stakeholders op basis waarvan het team de prioriteiten op de product backlog herziet en al dan niet aanpast.

Hoeveel teams doen dit daadwerkelijk, denk je?

Ik kan je in elk geval zeggen: tot afgelopen Sprint deed mijn team dit in elk geval nooit. Onze Reviews gaven qua prioritering eigenlijk nooit meer informatie dan al in de roadmap van onze PO stond.

Verwonderlijk is dit niet: tot de afgelopen Sprint waren we ons niet eens bewust van het doel van een Sprint Review.

Hoe ontdek je dat doel?

Wat is er dan de afgelopen Sprint veranderd? Heel simpel, eigenlijk: iemand vroeg zich tijdens een Refinement af: “Hoe maak je dit in hemelsnaam interessant?”

We hadden die Sprint een aardige lading technische schuld weggewerkt, en we worstelden met de vraag of onze gebruikelijke combinatie van PowerPoint en demo’s wel geschikt was voor deze taak.

Wilden we weg proberen te komen met een Review die uit niets anders dan PowerPoints bestond? Antwoord: nee. Death by PowerPoint is een Sprint Review-antipatroon.

Maar hoe demo je een in vieren gesplitste Class? Antwoord: niet. De gemiddelde stakeholder vindt code dood- en doodeng. (Maar dat hoeft natuurlijk niet voor jouw stakeholders te gelden.)

Ons team zette een actiepunt uit op die vraag. En die vraag leidde tot een fundamentelere vraag: waarom doen we dit eigenlijk? Niet om de stakeholders te informeren over onze bezigheden, bleek. Niet alleen, althans. En dat opende ruimte voor een andere aanpak.

Want waarom zou je een uitgebreide demo van een nauwelijks te demo’en set Backlog Items voorbereiden, als je ook aan je stakeholders kunt vragen hoe nu verder te gaan?

Schud van tijd tot tijd dus eens je Sprint Review op.

Lees meer

leermoment · scrum · sprint review